چرا باید هنگام بلند شدن هواپیما تلفنمان را خاموش کنیم؟

4 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 10 دقیقه

چرا باید هنگام بلند شدن هواپیما تلفنمان را خاموش کنیم 1

00:03:05

رایگان

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: