اصول طراحی شخصیت‌های کارتونی

62 ویدیو

مدت دوره: 5 ساعت و 24 دقیقه

کشیدن کاراکتر بر روی ژست

00:05:56

قیمت ویدیو: 500 تومان

کشیدن کاراکتر بر روی ژست

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: