تکنیک‌های طراحی گرافیک

22 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 0 دقیقه

چرا حروف منحنی بزرگتر از حروف صاف هستند

00:00:00

قیمت ویدیو: 500 تومان

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: