تکنیک‌های طراحی گرافیک

22 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 0 دقیقه

یک جلد مدرن طراحی کنید، ساده، واضح فکر کنید و زاویه ها رو در نظر بگیرید

00:00:00

رایگان

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: