ساخت و نصب قاب

39 ویدیو

مدت دوره: 3 ساعت و 32 دقیقه

استفاده از میخ زن V شکل برای سوار کردن قاب چوبی

00:07:52

قیمت ویدیو: 500 تومان

استفاده از میخ زن V شکل برای سوار کردن قاب چوبی

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: