مبانی رنگ

41 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 57 دقیقه

از مدیوم های سنتی تا دیجیتال مسیر طولانی و پر پیچ و خم رنگ

00:03:52

رایگان

از مدیوم های سنتی تا دیجیتال مسیر طولانی و پر پیچ و خم رنگ

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: