مبانی رنگ

41 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 57 دقیقه

RGB در برابر CMYK

00:03:06

قیمت ویدیو: 500 تومان

RGB در برابر CMYK

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: