کشیدن نقاشی وکتور - حروف‌نگاری

54 ویدیو

مدت دوره: 4 ساعت و 34 دقیقه

ادامه کار با Adobe Draw

00:06:36

قیمت ویدیو: 500 تومان

ادامه کار با Adobe Draw

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: