کشیدن نقاشی وکتور - حروف‌نگاری

54 ویدیو

مدت دوره: 4 ساعت و 34 دقیقه

ادامه کار با Illustrator

00:05:09

قیمت ویدیو: 500 تومان

ادامه کار با Illustrator

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: