کشیدن نقاشی وکتور - حروف‌نگاری

54 ویدیو

مدت دوره: 4 ساعت و 34 دقیقه

استفاده از Illustrator

00:07:47

قیمت ویدیو: 500 تومان

استفاده از Illustrator

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: