کشیدن نقاشی وکتور - حروف‌نگاری

54 ویدیو

مدت دوره: 4 ساعت و 34 دقیقه

مرحله نهایی ایجاد همپوشانی

00:04:29

قیمت ویدیو: 500 تومان

مرحله نهایی ایجاد همپوشانی

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: