طراحی مفهوم

طراحی مفهوم

تعداد ویدئوها: 20

این مجموعه ویدئو گام به گام مراحلی که لازم است برای طراحی مفهوم انجام شود را برای افراد مبتدی شرح می‌دهد.

نفرین مونالیزا

نفرین مونالیزا

تعداد ویدئوها: 18

ترسیم حیوانات کارتونی

ترسیم حیوانات کارتونی

تعداد ویدئوها: 78